BAĞLAMALARIMIZ

BAĞLAMA'NIN TARİHİ

Bağlama, ya da saz Türk Halk Müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. Yörelere ve boyutlarına göre kopuz, cura, saz, çöğür, dombra, ikitelli, tambura, tar gibi değişik isimlerle tanınır.

Kullanılan tekniğe göre mızrap veya parmaklar ile çalınır. Parmaklarla çalma tekniğine şelpe ve dövme denir.

Genellikle altta iki çelik ile bir sırma bam, ortada iki çelik ve üstte bir çelik ile bir sırma bam teli olmak üzere toplam 7 tellidir. Tezene ile çalınır.

BAĞLAMA TAMİRİ
İMALATHANEMİZ
saz_imalathanesi
SAZ KURSUMUZ
oz_sahin_saz_kursu
ZİYARETÇİLERİMİZ
oz_sahin_saz_evi_bagcilar
ara_banner